Energies renovables a Catalunya

35 visites

S’anomena energia renovable a l’energia que s’obté a partir de fonts naturals virtualment inesgotables, ja sigui per la immensa quantitat d’energia que contenen, o perquè són capaços de regenerar-se per mitjans naturals. D’aquestes n’hi ha diferents tipus, entre les que destaquen l’energia eòlica, la solar tèrmica, la solar fotovoltaica, la hidràulica, la biomassa llenyosa , el biogas i els biocarburants.

  • Eòlica: L’energia eòlica és aquella tecnologia que aprofita l’energia del vent per convertir-la en energia elèctrica o mecànica.
  • Solar tèrmica: L’energia solar tèrmica consisteix en l’escalfament que produeix el sol, de la radiació solar.
  • Solar fotovoltaica: La conversió fotovoltaica es basa en l’efecte fotoelèctric, és a dir, converteix l’energia lumínica que prové del Sol en energia elèctrica.
  • Hidràulica: La finalitat de les centrals hidroelèctriques és aprofitar l’aigua per convertir-la en electricitat, mitjançant unes màquines.
  • Biomassa llenyosa: El terme biomassa es refereix al conjunt de tota la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, que inclou els materials que procedeixen de la transformació natural o artificial.
  • Biogàs: El biogàs és un combustible gasós, format principalment per metà i diòxid de carboni, que s’obté a partir de la degradació biològica de la matèria orgànica en absència d’oxigen.
  • Biocarburants: S’anomenen biocarburants tots aquells combustibles líquids destil·lats a partir de productes vegetals. Residus renovables: Les deixalles que es generen a casa nostra i que dipositem al contenidor es reciclen i es recupera tot allò que és possible.

Un 27,51% de les energies utilitzades entre l’any 2013 i el 2017 són energies renovables.

Energies renovables utilitzades a Catalunya entre l’any 2013 i el 2017.
Energies utilitzades a Catalunya entre l’any 2013 i el 2017.
close

El més recent

Volem un circ amb animals?

Per: Chloe Reina i David Muñoz Elefants, lleons, tigres, rinoceronts, zebres, ximpanzés, cocodrils, pitons, dromedaris, ossos…